De lessen
Jaarlijks worden per leerling 40 lessen van 30 minuten voor privé-les en 40 minuten voor duoles  in het lesrooster gereserveerd.Proefperiode
Wanneer een leerling(e) zich voor het eerst inschrijft, geldt voor hem/haar een proefperiode van 10 lessen, dit wordt ook wel 10 lessencursus genoemd.

Opzegtermijn
Bij voortzetting na de proefperiode geldt een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk of per email te gebeuren voor de eerste dag van de maand. Gedurende de proefperiode is er geen opzegtermijn. Bij onderbreking geldt een opzegtermijn van een maand.

Verzuim
Wanneer de docent verzuimt, zal deze les worden ingehaald of een plaatsvervangend docent waarnemen. Wanneer de leerling(e) geen gebruik maakt van een afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd.

Vakanties
Vakanties komen overeen met die van het basis onderwijs in de regio waar de lessen worden gegeven.

Tarief en betalingswijze proefperiode
Het lesgeld voor privé-les voor de proefperiode bedraagt € 210,00 voor leerlingen tot 21 jaar en € 255,00 voor leerlingen van 21 jaar en ouder.Het lesgeld voor duoles voor de proefperiode bedraagt € 150,00 voor leerlingen tot 21 jaar en € 195,00 voor leerlingen van 21 jaar en ouder. Het lesgeld voor de proefperiode wordt vooraf voldaan.

Tarief en termijnbetaling na de proefperiode
Na de proefperiode kunt u kiezen voor 12 maandelijkse termijnen  of 4 kwartaalbetalingen.