pianist

Pianoles | Gitaarles

Voor Pianoles of Gitaarles ben je op het goede adres bij Samson Music Studio.

De lessen worden door Rob Samson zelf gegeven.

Het doel is om in korte tijd een redelijk speelniveau te halen .
Ook wordt er veel aandacht aan de muziektheorie gegeven dit om
een goed inzicht te krijgen in het musiceren in het algemeen.

Kennis verrijkt je als muzikant, daarbij ook de ins en outs van je instrument
leren kennen en er daardoor meer uit kunnen halen maken je
zeer zeker een betere muzikant.